Publications

  1. Марина Енчева. Проект по програма Еразъм+ TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games 6/11–12. Статията е публикувана в списание на Българската библиотечно-информационна асоциация – “ББИА онлайн”, Год. XII, бр. 6, декември 2022 г. Повече информация за списанието тук!