Events

Digital fluency workshop in ITaly

Digital Fluency Workshop with lector prof. Plamen Miltenoff in Italy on April 27

The student seminar will focus on the knowledge and skills needed in the 21st century and the knowledge necessary to continue to be adaptable to the “smart” world around us, which is increasingly entering our daily lives. Concepts such as digital confidence/freedom, information and media literacy, organizational and technological skills, etc will be discussed. The basic skills related to communication and collaborative work, creation of digital content, security of information, and solving problems that correspond to the views on transliteracy will also be discussed.

For more information in Italian language see the invitation below.
We will expect you on 27.04.2022 online at 16:00 o’clock on this link: Enter the Seminar here.

Prof. Plamen Miltenoff

EMAIL: pmiltenoff@stcloudstate.edu

Prof. Miltenoff, information specialist, researcher, and instructor work at St. Cloud State, Minnesota, USA. His graduate degrees in library and information science, history, and pedagogy and educational leadership reflect his interests in social media for institutional use, web development and multimedia, gaming, and gamification etc.

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games


Digital fluency workshop in bulgaria

Новите технологии са движещият фактор за развитие на иновации във всички сфери на ежедневния и професионален живот. Те изискват непрекъснатото усвояване на нови умения, които да бъдат прилагани на теоретично и на практическо ниво. Активното ни участие в процесите на учене през целия живот са единствената гаранция да продължим да бъдем приспособими и конкуретноспособни в условията на постоянни промени.

Водещият семинара за студенти ще се фокусира върху знанията и уменията необходими в 21 век; знания необходими да продължаваме да бъдем приспособими към заобикалящия ни „умен“ свят, който все повече навлиза в нашето ежедневие. Ще бъдат дискутирани понятия като дигитална увереност/свобода, информационна и медийна грамотност, организационни и технологични умения  и др. Ще се дискутират и базовите умения свързани с комуникация и работа в сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, сигурност на информацията, решаване на проблеми, които кореспондират с възгледите за трансграмотност.

Семинарът ще се проведе в три държави: България, Италия и Финландия.
Ще ви очакваме на 24.03.2022 г. онлайн в 15,00 часа тук:
//us02web.zoom.us/j/7256871178?pwd=UHY1K2hQTDQ2bC9LY2JEdTUyRmUvZz0.

Пламен Милтенов, гост-професор

EMAIL: pmiltenoff@stcloudstate.edu
Проф. П. Милтенов е преподавател, изследовател и информационен специалист в Университета Сейнт Клауд, Минесота (САЩ). Завършил е специалностите „История“, „Библиотечно-информационни науки“ и „Педагогика“. Неговите професионални интереси са свързани със социални медии, мултимедия, проектиране и създаване на уеб съдържание, образователни игри и геймификация на учебния процес, виртуална, разширена и добавена реалност, информационна и дигитална грамотност  и др.

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games


Digital fluency workshop in Finland

The fast development of new technologies is the main catalyst for innovations in all spheres of everyday and professional life. They require us to gain new skills to stay relevant and up to date. Our active participation in lifelong learning processes is the only guarantee that we will continue to be adaptable and competitive in the face of constant change.

The student seminar facilitator will focus on the knowledge and skills needed in the 21st century and the knowledge necessary to continue to be adaptable to the “smart” world around us, which is increasingly entering our daily lives. Concepts such as digital confidence/freedom, information and media literacy, organizational and technological skills, etc will be discussed. The basic skills related to communication and collaborative work, creation of digital content, security of information, solving problems that correspond to the views on transliteracy will also be discussed.

For more information in Finnish language see the invitation below.
We will expect you on 06.04.2022 online at 10-13 o’clock on this link: Enter the Seminar here.

Prof. Plamen Miltenoff

EMAIL: pmiltenoff@stcloudstate.edu

Prof. Miltenoff, information specialist, researcher, and instructor work at St. Cloud State, Minnesota, USA. His graduate degrees in library and information science, history, and pedagogy and educational leadership reflect his interests in social media for institutional use, web development and multimedia, gaming, and gamification etc.

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games